Royal Rangers, keresztény cserkészet, 28-as törzs

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Pédabeszédek 22: 6

A Ranger foglalkozások célja is a gyermekek és fiatalok számára elősegíteni, hogy megismerjék Jézust, találkozhassanak Vele. Mindezt valós, természeti környezetben tesszük, így segítve őket a gyakorlati életre való felkészülésben is a „tapasztalva tanulni” módszer alkalmazásával (a gyermekeknek, fiataloknak megfelelő módon).

A program a gyermekek négy fő növekedési szükségleteit figyelembe véve (fizikai (testi, erőnléti), értelmi – érzelmi, lelki – hitbeli, társadalmi – közösségi) nyújt egy komplex, keresztény értékrendű nevelési programot. Ennek során a fiataloknak, koruknak, érettségi szintjüknek megfelelő kihívásokat kell teljesíteniük („próbák”) az előbb említett négy növekedési területen, és juthatnak egyre magasabb szintre (ez inkább nagyobb tudást, tapasztalatot jelent, mintsem rangot). Ezek a kihívások például teljesítménytúrák, cserkésztechnikákban való jártasság (tűzrakás, táborozáshoz szükséges ismeretek), elsősegélynyújtás, Biblia ismereti feladatok, közösségi szolgálatok, ill. 14 éves kortól a vezetési készségek fejlesztése kerül egyre inkább előtérbe. Fontos szempont, hogy koruknak megfelelően a felelősségvállalásra és csoportmunkára neveljük őket, és megmutassuk nekik, hogy van élet áram és internet nélkül is.

A program fontos eleme a rendszeres (kétheti) találkozás és gyakori táborozás (évi két hétvégi és egy 5 napos nyári tábor), mely a közösség épülését, erősödését hívatott elősegíteni.

Mikor?

7- 18 éves korosztály számára: kéthetente szombatonként, 9.30 – 12.30 között Royal Rangers cserkész jellegű keresztény gyerek és ifjúsági közösségi program, BÁRKINEK, aki szeret mozogni, szereti a friss levegőt, a kihívásokat, és a vidám társaságot

Hol?

Veresegyházi Baptista Gyülekezet Imaházában

Kikkel?